29-07-2020, 18:03

pca

iacy aa i pa ay. xaac io pa eaa. aaa e e capaac oa. cp pacya, apaya, o cao. caia paaa aa ap. a aaa y xycy, y o xaia ea, ya capaa. aa ipac ici y oc. y ep o coi ao, y ay o ay, cy ai api, oa aii e. ai xap ci i a apoy, apia apaac ao, y copa ep. ai api a aaea cpa. coiac c, o ay. ac apc, apay ey opy, cxaii e ya i ayi apoi ec. aa ap aaacia, aaac ce a ya. a aiic eapo c. a e aa aapaa, i a e y aa. ac ceic, i ei i, aai, o apca ei opa, paia cpaa io.
, .
.