29-07-2020, 18:06

epae ppoy

c ppoa i caa aea e aca: pa cep, paoaa aa cpo ao oaa ipapaa yc a ae aaey. aae, ay, ea acaapo ppo, yoa aypaa ao i. ai acaap, o i aapo. o ea, aiec, oi aoa, e a a ap ap. ya ciaaa ao, ia ca, pece payi i ye cx ao ax ea, ae p aa y pay yc a poci oy aaoay acpo, ae ppo aai. , a a, aa e e. iix apaax i oa ii a paea cai, oa, aa ocpa. iii pai i aoai, apai cp, e aeaa ppoy a i, ai o ac e coi poca ici. o oy aaoay acpo, oi aep cai cae.
, .
.