29-07-2020, 18:06

eapyc

, eapyc, capa apo. a aai aa copa c ao ay aa. oi aoi eai, i paa aoai ca ccyyc a ac ca aaii i paca a ax ex, aiy a cai pa ce a ayo papcx ap. oi, y cai aicap ice apiic , o ipai ece. oi, aai a po i aii py, ppyi o oe, apo yp, ayic poa a i aiy. oi, ayaai coi pox aa i xpaa, o iae iiic ix i aai ay paia aa i xpaa. oa, eapyc a c: aa poa aeaa , a opaapaaa ci i apa, a yo apxiyp p, yee pyai ax acpo. c oe, o ayaaa i aeaa ai i.
, .
.