Ответственные подростки используют решебник в основном для того, чтобы сверить результаты домашнего задания с теми, что представлены в готовых домашних заданиях или самому попробовать отработать необходимую школьную тему.
Природа
Большая часть природы в республике сохранилась практически в нетронутом виде. Здесь нет гор и бескрайних равнин, зато есть полноводные реки, чистейшие озёра и дремучие леса. Многие белорусы сами не понимают, как им повезло иметь на своей территории всё это богатство.

Тэматыка драматычных твораў У. Галубка даволі разнастайная. У іх уздымаюцца маральна-этычныя праблемы ("Душагубы"), крытыкуюцца царскія чыноўнікі і суддзі, сацыяльна-палітычныя парадкі ў царскай Расіі ("Пісаравы імяніны", "Суд"), адлюстроўваецца жыццё ў Заходняй Беларусі ("Краб", "Белы вянок") і барацьба сялян у часы рэвалюцыйных хваляванняў ("Бязвінная кроў"). У сваёй творчасці аўтар аддаваў перавагу жанру меладрамы.
Будзеш жыць! Будуць векi iсцi за вякамi, —
Не забудуцца дум тваiх словы,
Як i слоў беларускiх, жывучы мiж намi,
Не забыўся ты, лiрнiк вясковы.
Я. Купала

Вобраз Хадыкi ў паэме Уладзіслава Сыракомлi "Хадыка"
Шмат твораў напісаў У. Сыракомля пра жыццё беларускага народа. Адны з іх — пра сучаснасць паэта, другія аўтар узяў з вуснай народнай творчасці. Да апошніх адносіцца і паэма «Хадыка» або «Гутарка з палескай мінуўшчыны».

Нарадзіўся 15 ліпеня 1900 г. у в. Агароднікі Пастаўскага раёна ў сялянскай сям'і. Скончыў Нова-Віленскую настаўніцкую семінарыю і Вышэйшы літаратурна-мастацкі інстытут імя В. Брусава ў Маскве. Настаўнічаў у Тульскай вобласці, служыў у Чырвонай Арміі. Ласля дэмабілізацыі працаваў метадыстам і інспектарам беларускіх школ Наркамата асветы РСФСР, быў членам літаратурных аб'яднанняў «Маладняк», «Узвышша», радактарам часопіса «Беларускі піянер». Працаваў рэдактарам беларускага тэксту «Весніка ЦВК, СНК і СПА Саюза ССР», адказным сакратаром пастпрэдства БССР пры. ўрадзе СССР, выкладчыкам беларускай літаратуры Камуністычнага універсітзта народаў Захаду, рэдактарам «Зводу законаў і загадаў Рабоча-Сялянскага ўрада Саюза ССР». 20 ліпеня 1930 г. незаконна арыштаваны. Зняеоленне і высылку адбываў у Кіраўскай вобласці, Чувашыі, на Далёкім Усходзе, у Грузіі і Краснаярскім краі. Пасля рэабілітацыі (1957) жыў у Маскее, дзе і памёр 20 сакавіка 1976 г.
Нарадзіўся 27 мая 1900 г. у вёсцы Макашы Нясвіжскага раёна ў сялянскай сям'і. Скончыўшы гарадское вучылішча ў Міры, вучыўся ў Вагародзіцкім агранамічным вучылішчы Тульскай губерні, працаваў аграномам у дзяржаўным маёнтку пад Мінскам. Пасля вучыўся ў беларускай гімназіі ў Дзвінску, а ў лютым 1923 г. выехаў на вучобу ў Чэхію, дзе быў залічаны на гісторыка-філалагічны факультэт Карлава універсітэта ў Празе. У гады вучобы быў адным з ініцыятараў утварэння Арганізацыі беларускага прагрэсіўнага студэнцтва, прымаў удзел у выданні часопіса «Перавясла», рэдагаваў часопіс «Прамень», быў дэлегатам еўрапейскага з'езду студэнтаў у Варшаве. У 1926 г. як рэдактар часопіса «Прамень» прыехаў у Мінск для ўдзелу ў навуковай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу. Неўзабаве прыняў савецкае грамадзянства, працаваў у рэдакцыі газеты «Зеязда», выкладаў беларускую літаратуру ў музычным тэхнікуме. 18 ліпеня 1930 г. быў арыштаваны, абвінавачаны як нацдэм па справе «Саюза вызвалення Беларусі» і высланы тэрмінам на 5 гадоў у горад Уржум Кіраўскай вобласці, дзе і памёр ад сухотаў.
Современная белорусская литература
Белорусская литература нынешнего времени может похвастаться своей многогранностью: по сравнению с золотым веком, современные писатели как поднимают остросоциальные вопросы в своих произведениях, так и разворачивают тонкие темы, которые до этого нигде не проглядывались в белорусском творчестве, тем самым создавая по истине уникальный материал. Подросло и количество стилей, благодаря чему практически любой читатель может найти автора современной литературы Беларуси, который оставил бы приятные ощущения после прочтения своего творения.

Некоторые родители относятся к слову решебник с отрицательной стороны, так как пока они с этим не сталкивались. Кажется, будто это что-то плохое и пользуются ими только те, кто плохо учится или не хочет выполнять домашние задание, которое задал учитель в школе. Однако на практике это всё выглядит иначе. Очень многие используют решебник для того, чтобы сверить результаты домашнего задания. В большей степени это касается точных наук, таких как: физика, математика, химия. Использование решебника в этих случаях даёт возможность сэкономить много времени.
Ответственные подростки используют решебник в основном для того, чтобы сверить результаты домашнего задания с теми, что представлены в готовых домашних заданиях или самому попробовать отработать необходимую школьную тему.
Тем самым ребёнок получает моментальный результат. Нет необходимости ждать, пока учитель или репетитор проверит Ваше домашнее задание. Это будет очень важно для точных наук, в меньшей степени это касается гуманитариев.


Наверх