Все мы должны пройти школу. Без этого сегодня сложно жить. Именно поэтому каждый старается подумать о том, как и что сможет выбрать, а также что он будет использовать. Но важно то, чтобы мы не просто отходили туда несколько лет, но ещё и чему-то научились. С таким подходом можно будет ни о чём не переживать, а получить тот результат, который нужен.
Ответственные подростки используют решебник в основном для того, чтобы сверить результаты домашнего задания с теми, что представлены в готовых домашних заданиях или самому попробовать отработать необходимую школьную тему.
Природа
Большая часть природы в республике сохранилась практически в нетронутом виде. Здесь нет гор и бескрайних равнин, зато есть полноводные реки, чистейшие озёра и дремучие леса. Многие белорусы сами не понимают, как им повезло иметь на своей территории всё это богатство.

Тэматыка драматычных твораў У. Галубка даволі разнастайная. У іх уздымаюцца маральна-этычныя праблемы ("Душагубы"), крытыкуюцца царскія чыноўнікі і суддзі, сацыяльна-палітычныя парадкі ў царскай Расіі ("Пісаравы імяніны", "Суд"), адлюстроўваецца жыццё ў Заходняй Беларусі ("Краб", "Белы вянок") і барацьба сялян у часы рэвалюцыйных хваляванняў ("Бязвінная кроў"). У сваёй творчасці аўтар аддаваў перавагу жанру меладрамы.
Будзеш жыць! Будуць векi iсцi за вякамi, —
Не забудуцца дум тваiх словы,
Як i слоў беларускiх, жывучы мiж намi,
Не забыўся ты, лiрнiк вясковы.
Я. Купала

Вобраз Хадыкi ў паэме Уладзіслава Сыракомлi "Хадыка"
Шмат твораў напісаў У. Сыракомля пра жыццё беларускага народа. Адны з іх — пра сучаснасць паэта, другія аўтар узяў з вуснай народнай творчасці. Да апошніх адносіцца і паэма «Хадыка» або «Гутарка з палескай мінуўшчыны».

Нарадзіўся 15 ліпеня 1900 г. у в. Агароднікі Пастаўскага раёна ў сялянскай сям'і. Скончыў Нова-Віленскую настаўніцкую семінарыю і Вышэйшы літаратурна-мастацкі інстытут імя В. Брусава ў Маскве. Настаўнічаў у Тульскай вобласці, служыў у Чырвонай Арміі. Ласля дэмабілізацыі працаваў метадыстам і інспектарам беларускіх школ Наркамата асветы РСФСР, быў членам літаратурных аб'яднанняў «Маладняк», «Узвышша», радактарам часопіса «Беларускі піянер». Працаваў рэдактарам беларускага тэксту «Весніка ЦВК, СНК і СПА Саюза ССР», адказным сакратаром пастпрэдства БССР пры. ўрадзе СССР, выкладчыкам беларускай літаратуры Камуністычнага універсітзта народаў Захаду, рэдактарам «Зводу законаў і загадаў Рабоча-Сялянскага ўрада Саюза ССР». 20 ліпеня 1930 г. незаконна арыштаваны. Зняеоленне і высылку адбываў у Кіраўскай вобласці, Чувашыі, на Далёкім Усходзе, у Грузіі і Краснаярскім краі. Пасля рэабілітацыі (1957) жыў у Маскее, дзе і памёр 20 сакавіка 1976 г.
Нарадзіўся 27 мая 1900 г. у вёсцы Макашы Нясвіжскага раёна ў сялянскай сям'і. Скончыўшы гарадское вучылішча ў Міры, вучыўся ў Вагародзіцкім агранамічным вучылішчы Тульскай губерні, працаваў аграномам у дзяржаўным маёнтку пад Мінскам. Пасля вучыўся ў беларускай гімназіі ў Дзвінску, а ў лютым 1923 г. выехаў на вучобу ў Чэхію, дзе быў залічаны на гісторыка-філалагічны факультэт Карлава універсітэта ў Празе. У гады вучобы быў адным з ініцыятараў утварэння Арганізацыі беларускага прагрэсіўнага студэнцтва, прымаў удзел у выданні часопіса «Перавясла», рэдагаваў часопіс «Прамень», быў дэлегатам еўрапейскага з'езду студэнтаў у Варшаве. У 1926 г. як рэдактар часопіса «Прамень» прыехаў у Мінск для ўдзелу ў навуковай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу. Неўзабаве прыняў савецкае грамадзянства, працаваў у рэдакцыі газеты «Зеязда», выкладаў беларускую літаратуру ў музычным тэхнікуме. 18 ліпеня 1930 г. быў арыштаваны, абвінавачаны як нацдэм па справе «Саюза вызвалення Беларусі» і высланы тэрмінам на 5 гадоў у горад Уржум Кіраўскай вобласці, дзе і памёр ад сухотаў.
Современная белорусская литература
Белорусская литература нынешнего времени может похвастаться своей многогранностью: по сравнению с золотым веком, современные писатели как поднимают остросоциальные вопросы в своих произведениях, так и разворачивают тонкие темы, которые до этого нигде не проглядывались в белорусском творчестве, тем самым создавая по истине уникальный материал. Подросло и количество стилей, благодаря чему практически любой читатель может найти автора современной литературы Беларуси, который оставил бы приятные ощущения после прочтения своего творения.

Некоторые родители относятся к слову решебник с отрицательной стороны, так как пока они с этим не сталкивались. Кажется, будто это что-то плохое и пользуются ими только те, кто плохо учится или не хочет выполнять домашние задание, которое задал учитель в школе. Однако на практике это всё выглядит иначе. Очень многие используют решебник для того, чтобы сверить результаты домашнего задания. В большей степени это касается точных наук, таких как: физика, математика, химия. Использование решебника в этих случаях даёт возможность сэкономить много времени.

Наверх